פורום קשרי מעסיקים

אחת הפעילויות שלנו בתבת הוא פורום מקצועי לרכזי קשרי מעסיקים info-icon שעובדים בתכניות התעסוקה המגוונות.

הפורום נועד לסייע בחיבור ובתיאום בין תוכניות התעסוקה בעבודתם עם מעסיקים. המפגש מאפשר לרכזים להתוודע אל מודלים משותפים ואזוריים של קשרי מעסיקים info-icon ולפתח חדשים וגם לעסוק בפתרון בעיות וחסמים, באמצעות קבוצת עמיתים לומדת. אל המפגשים אנו מזמינים אנשי מקצוע מתחום התעסוקה שפועלים גם בארגונים חברתיים אחרים וכמובן נציגים של שרות התעסוקה משתתפים במפגשים ואנו מברכים על כך.

 

אנו מקיימים 3-4 פורומים בשנה: חלקם אזוריים וחלקם ארציים (לכל רכזי קשרי המעסיקים של תוכניות התעסוקה, בדרך כלל פורום כזה עוסק בנושא שרלוונטי לכולם, כגון: תעסוקת נשים, מקצועות חדשים ומתפתחים, צורות העסקה חדשות ועוד).

פורום אזורי: כל רכז בוחר להגיע למפגש הרלוונטי עבורו מבחינה גיאוגרפית. פורום אחד נפגש בצפון ושני בדרום. נושא הפורום עוסק בסוגיות הרלוונטיות לאזור (למשל: תעשיית המתכת לצפון, תעשיית הפלסטיק לדרום ועוד).

בפורום אזורי משתתפים בדרך כלל 25-30 איש. בפורום ארצי משתתפים בדרך כלל למעלה מ- 45 איש.

 

מנהלת הפורום: אורי כרמי שחר OriC@jdc.org

נראה לכם  מעניין? רלוונטי לעיסוקם? מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו: קשרי מעסיקים תבת גוינט ישראל