שותפויות

תבת הינה שותפות בין ג'וינט ישראל לממשלת ישראל.

פעילות תבת ממומנת במשותף על ידי ג'וינט ישראל וממשלת ישראל.

מנגנוני השותפות:

  • ועדת היגוי - בה חברים מנכ"לי המשרדים הרלוונטיים המרכזיים: משרד העבודה והרווחה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, שרות התעסוקה והביטוח הלאומי.
  • ועד מנהל - חברים בו נציגי המשרדים המיוצגים על ידי אנשי המקצוע במשרדים.
  • ועדות מקצועיות - פורום משותף לנציגי ממשלה מעסיקים, אנשי מקצוע ומגזר שלישי שמייעץ לתבת באישור תכניות ובליבון סוגיות מקצועיות.

תבת פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים שונים:

משרדי ממשלה – תכניות תבת פועלות בשיתוף פעולה עם מגוון משרדי ממשלה. התכניות ברובן מוכוונות להטמעה בממשלה.

שיתוף פעולה עם המגזר העסקי הוא חיוני לעשייה בתחום התעסוקה. תבת מקיימת קשרים אסטרטגיים עם מעסיקים גדולים במשק הישראלי, ועם גורמים משפיעים כמו "מעלה", העוסק באחריות תאגידית. שותפות עם מעסיקים באה לידי ביטוי בתכניות באופנים שונים: השמה ושילוב משתתפים בתעסוקה; בניית הכשרות מקצועיות משותפות; התאמת מנגנונים ארגוניים של מעסיקים לשילוב וקידום מגוון.

שיתוף פעולה עם האקדמיה מאפשר התעדכנות מתמדת בידע ובפרקטיקות, שילוב מומחים מתחומים שונים בפיתוח תכניות תעסוקה וחשיפה של הדור הבא של אנשי המקצוע לחידושים בתחום התעסוקה.

המגזר השלישי -שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי בהפעלת תכניות, בשיח מקצועי בוועדות מקצועיות ובפעילות בשטח.