השתלמויות וכלים

פיתוח שירותי תעסוקה חדשניים שמותאמים לקהלי היעד מצריך התמקצעות מתמדת, בהתאם למגמות ולשינויים בעולם העבודה.

לשם כך, תבת מפתחת ומנגישה לאנשי מקצוע בתוכניות תעסוקה במגוון תפקידים ודרגים:

 

מדריכים וכלים במאגר הידע של תבת:

I PRO Skills - מודל כישורים ומיומנויות לעולם עבודה משתנה


 

המדריך לרכזי קשרי מעסיקים


למדריכים וכלים נוספים במאגר הידע של תבת