איך אנחנו פועלים

תבת עוסקת בפיתוח תכניות חברתיות בתחום התעסוקה בישראל.

תפיסת ההפעלה בתבת, כמו בכל אגפי ג'וינט ישראל, משלבת:

  • חדשנות בבחירת נושאים ואתגרים בשוק העבודה.
  • שילוב של שותפים, אנשי מקצוע ולקוחות בהבנת הצרכים ופיתוח הפתרונות
  • פיתוח של תכניות חדשות שיתאימו להפעלה בפריסה רחבה ולאורך זמן.
  • מדידה והערכה של פעילות התכניות ותוצריהן.
  • הטמעה של תכניות בשירותים ממשלתיים ובקרב שותפים נוספים.
  • השפעה מערכתית על החברה הישראלית ועל המשק הישראלי.

מודל ה-DNA

בהתאם למודל פיתוח התכניות של ג'וינט ישראל, כל תכנית בתבת עוברת שלושה שלבים: פיתוח ותכנון (Design), ניסוי ויישום בשטח (Nurture) והפצה רחבה והטמעה (Accelerate). זה ה-DNA שלנו.

לאחר זיהוי אתגר חדש, דרך תכניות קיימות או דרך מחקרים ומגמות בשוק העבודה, נבדקת האפשרות לפתח מענה לאתגר זה. לפני התכנון נערך מחקר ראשוני, שכולל סקירת ספרות והבנת היקף הבעיה, ועל בסיס מחקר זה מתקבלת החלטה אם להתחיל בפיתוח התכנית לפי מודל ה-DNA.

שלב הפיתוח והתכנון, Design

בשלב זה מעצבים את המענה שתתן התכנית. אנו לומדים את הנושא ומתכננים את שלב הניסוי בשטח. לאחר קבלת אישור הוועדות המקצועיות והוועד המנהל של תבת, עוברים לשלב הניסוי.

שלב הניסוי והיישום בשטח, Nurture

בשלב זה התכנית יוצאת להפעלה ניסיונית ובהיקף מצומצם (פיילוט). אנו בודקים את מרכיבי המודל, עורכים שינויים בהתאם להערכה של היישום בשטח, עד ליצירת מודל או אב טיפוס. ההפעלה בשלב הניסוי נערכת באמצעות עמותות או גופים עסקיים בעלי ניסיון ויכולת בהפעלת תכניות.

שלב זה – של הפעלה בשטח לצד למידה ופיתוח, ייחודי לפיתוח תכניות בג'וינט ישראל.

שלב ההפצה הרחבה וההטמעה, Accelerate

זהו שלב ה"אקזיט" החברתי שלנו. לאחר שתכנית הוכחה כאפקטיבית היא עוברת לשלב ההטמעה: התכנית עוברת להפעלה בתפוצה רחבה, בדרך כלל לממשלה. על מנת להבטיח הטמעה מיטבית, מחולק שלב ההטמעה לשלושה חלקים:

A1 – הכנה להטמעה info-icon, הערכות בתבת ובגורם המטמיע להעברת התכנית, כשהיא מוכנה ארוזה היטב ומצויידת בכל הידע והתובנות משלב הפיתוח.

A2 - השלב בו התכנית כבר נמצאת אצל הגורם המטמיע אבל ממשיכה להיות מלווה על ידי תבת נציגות תבת בוועדת ההיגוי, ליווי מקצועי בהכשרת ובהדרכת כח האדם ובהנחלת הידע המקצועי.

Post DNA – השב בו תבת כבר איננה חלק מהתכנית. בכל זאת, משתדלים לשמור על קשר באמצעות השתתפות הצוות בימי מנהלים או בפורום הדרכה, בקורסים ובהכשרות. כל זאת על מנת לאפשר לתבת לשמור על קשר עם השטח - להביא ממנו את הרעיונות לפיתוחים החדשים ולהביא אל השטח פיתוחים חדשים משולחן העבודה המעודכן של תבת.