אודות ג'וינט ישראל- תבת

תבת הוקמה על מנת לפתח תכניות לשילוב ולקידום בתעסוקה של אוכלוסיות מגוונות info-icon, ששיעור השתתפותן בשוק העבודה נמוך. מאז הקמת השותפות בשנת 2006, השפיעה פעילות הארגון על למעלה מ-250 אלף אנשים, ביניהם, משתתפים מן הציבור החרדי, מהחברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, עולים, מבוגרים, צעירים חסרי אופק תעסוקתי ועוד.

על מה אנחנו חולמים?

חזונה של ג'וינט ישראל-תבת הוא העצמת החוסן החברתי-כלכלי ויצירת שוויון הזדמנויות בישראל על ידי שילוב וקידום של מגוון אוכלוסיות בשוק תעסוקה.

איך אנחנו מגשימים את החלום?

ייעודה של ג'וינט ישראל-תבת הוא הובלת שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל בשותפות רחבה ובמגוון דרכים ואמצעים:

למען מי אנחנו פועלים?

ג'וינט ישראל-תבת מפתחת תכניות, מודלים ושירותים עבור אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה ביניהן אנשים עם מוגבלות, ערבים, חרדים, מבוגרים בני 45+, עולים, צעירים חסרי עורף משפחתי ועוד.

פיתוח התכניות של ג'וינט ישראל-תבת מתמקד בשלושה היבטים מרכזיים:

  • הגברת מסוגלות תעסוקתית info-icon שתבטיח השתלבות קלה יותר בעולם התעסוקה.
  • חיזוק יציבות תעסוקתית לאורך זמן והתמדה בעבודה.
  • פיתוח אופק התפתחותי במקום העבודה במטרה לייצר מוביליות חברתית.

הרקע להקמת תבת

ג'וינט ישראל-תבת (חל"צ) היא שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל.
ג'וינט ישראל-תבת נוסדה בשנת 2005 והחלה לפעול בשנת 2006, בתקופה בה שיעורי התעסוקה בישראל בכלל היו נמוכים בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD ובלטו במיוחד שיעורי תעסוקה נמוכים בקרב חלק מהאוכלוסיות.

במהלך התכנון להקמת השותפות, חבר הג'וינט והשותפים הממשלתיים למכון מכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל לביצוע מחקר רחב, שזיהה חסמים בתעסוקה ושימש בסיס למיפוי אוכלוסיות היעד של פעילות תבת. הנתונים שעלו מן המחקר יחד עם שיקולים נוספים הביאו למיקוד בפיתוח תכניות תעסוקה בדגש על חמש חמש אוכלוסיות:ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, צעירים חסרי עורף משפחתי ועולים (בעיקר מאתיופיה). ממצאים אלה התווספו לשינויים במדיניות התעסוקה בישראל החל משנות ה-90 המאוחרות, ביניהם המלצת ועדת המנכ"לים (ברשות מר יגאל בן שלום) משנת 1998 ליישם מודל רפורמה מרווחה לעבודה בישראל והחלטת הממשלה בשנת 2002  לקבל את מסקנות ועדת תמיר א' לרפורמה במדיניות הטיפול בבלתי מועסקים.

בשנים הבאות חל צמצום משמעותי בגמלאות הבטחת הכנסה, ובשנת 2004 החלה הממשלה בהפעלת מודל "מרווחה לעבודה" בישראל - תכניות "ויסקונסין", "מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה", ו"אורות לתעסוקה".

ביסוד תבת מצויה ההבנה כי תעסוקה בכלל, ותעסוקה נושאת משמעות בפרט, היא גורם מפתח בחיי היחיד, בבניית קהילה ובחוסנה של חברה. השם "תנופה בתעסוקה" נבחר מתוך התפיסה לפיה תעסוקה היא תנופה, מנוף, ליציאה מעוני. בשנים הראשונות, לב הפעילות היה שילוב בעולם העבודה, בהתאם לכשל העיקרי שזיהה דו"ח ועדת תמיר. בהמשך, מתוך העבודה בשטח והמחקר, עלתה ההבנה ששילוב אינו מספיק: אנשים משתלבים בתעסוקה אבל לא יוצאים ממעגל העוני. מתוך כך, נוסף נידבך לפעילות תבת של קידום עובדים בשכר נמוך - חלק מהתכניות מיועדות לפרט וחלק למעסיקים.