כתבות

 • July 2018
  כנס רמפה 2030 - תעסוקת אנשים עם מוגבלות בכרמיאל צוות תכנית "רמפה", בשותפות עם צוות הון אנושי כרמיאל, קיימו כנס המקדם מבט וחזון על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשנת 2030. לכנס הגיעו 150 איש. בכנס השתתפו ח"כ איציק שמולי, דפנה מאור - מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות, ראש העירייה - עדי אלדר, סגניתו וסגנית ראש העיר, חברי מועצה, ראשי השירותים העירוניים בעיר, אנשי מקצוע ואנשים עם מוגבלות.   חשיפה לתכנית "רמפה" בשותפות עם ביטוח לאומי בסחנין...
 • July 2018
   דו"ח חדש של ארגון OECD - "חניכות והכשרות מקצועיות בישראל", קובע כי בשנים הקרובות תצטרך ישראל להשקיע באופן משמעותי בפיתוח מיומנויות, בהתחשב בכמה גורמים: הצמיחה בכלכלה, גל הפרישה של עובדים בעלי מיומנויות טכניות, רובם עולים מברית המועצות לשעבר, וכן, שיעור ההשתתפות הנמוך בתעסוקה אצל חלק מתת האוכלוסיות. בדוח נקבע כי גורמים אלה פוגעים בישראל, בכלכלה ובלכידות החברתית. הדו"ח ממליץ להרחיב ולשלב את החינוך המקצועי כבר בבתי הספר העל-יסודיים,...
 • July 2018
  יום למידה בנושא ״גיוון תעסוקתי אתגרים והזדמנויות״, התקיים השבוע בסמינר הקיבוצים, כחלק מפרויקט "תקווה ישראלית" של בית הנשיא. סמינר הקיבוצים לקחו על עצמם להיות חלק מהפרויקט, ובעקבות זאת פנו לג'וינט-תבת על מנת ללמוד ולפתח את נושא הגיוון.  ביום הלמידה השתתפו כ-60 בעלי תפקידים במכללה (סגל אקדמי ומנהלי) שעסק ב ״גיוון תעסוקתי אתגרים והזדמנויות״. אורי כרמי שחר מצוות פיתוח ידע של תבת העבירה למשתתפים הרצאה על ״אוכלוסיות הגיוון״ ואחר כך התקיימו...
 • July 2018
  השבוע הסתיימה הכשרה בת שלושה מפגשים של "שגרירי גיוון" . ההכשרה נהגתה בעקבות צורך שעלה מהשטח:  מעסיקים ביקשו להכיר אנשים מתוך אוכלוסיות הגיוון המשתתפות בתכניות תבת, כמהלך של חשיפה והיכרות עם הקהילה ועם כוח העבודה המגוון.  בהכשרה השתתפו שמונה אנשי מקצוע העובדים בתוכניות התעסוקה השונות בארץ. זו ההכשרה הראשונה שבה משתתפים המייצגים את קשת אוכלוסיות הגיוון: חברה ערבית- גברים ונשים, הקהילה החרדית, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מגבלה. במהלך ההכשרה...
 • July 2018
  בסוף חודש יוני 2018, התקיים באוניברסיטת מנהיים בגרמניה, הכנס ה-5 לכלכה משתפת. הכנס, אליו הגיעו כ-220 משתתפים מרחבי העולם, ביניהם חוקרים מהאקדמיה, מרצים, אנשים מארגונים הפועלים בתחום ועוד. במהלך הכנס הוצגו כ-60 מחקרים העוסקים בהיבטים השונים של כלכלה משתפת, לרבות תחום התעסוקה. אל הכנס הוזמן שגיא שיין, מנהל תכניות בתבת, על מנת להציג את המחקר שנעשה בהזמנת תבת עם חברת WEconomize, שנועד לבדוק את הנעשה בארץ בתחום הכלכלה המשתפת והחיבור של...
 • July 2018
  תוכנית העבודה של תבת כוללת כיווני פעולה, פיתוחים והתנסויות חדשניות לאור העתיד שצפוי בעולם התעסוקה. התוכנית כוללת מיקוד בפיתוח כישורים ומיומנויות לשוק עבודה משתנה, הכשרות למקצועות חדשים ואופני הכשרה חדשניים, יחד עם פיתוחן של דרכי עבודה דינמיות וגמישות, וכן הגברת וחיזוק השותפות הקיימת עם המעסיקים ליצירת פתרונות וללמידה משותפת. השינויים הללו מחייבים גם את הגדרתה המחודשת של המסוגלות התעסוקתית, וכן הגדרה והכשרה מחדש לתפקידי מקדמי התעסוקה ...