webinar מיתוג אישי-מס' 3- הצגה עצמית והכנה לראיון עבודה

תאריך התחלה 
03/03/2019
תאריך סיום 
03/03/2019
א'
09:00-12:30
3.5
שעות
1
מפגשים
מועד מפגש 
1
03/03/2019
א'
סוג קורס 
קורס בסיס
שם רכז הקורס 
אורי כרמי שחר
1

תיאור

מטרת הקורס 

סדרת הוובינרים על מיתוג אישי - קורות חיים שיטות לחיפוש עבודה והצגה עצמית

בסדרה זו - נחשף  למגמות החדשות במיתוג אישי בעולם עבודה משתנה, נעלה סוגיות בליווי המשתתפים במשימת המיתוג האישי ונראה מה קורה מזוית המעסיק בתהליך זה תוך חשיפה לתהליכי מיון וראיונות חדשים אצל מעסיקים.

ה webinar ה - 3 יעסוק בהכנה לראיון עבודה וליווי משתתפים בשלב זה

ניתן להירשם לכל הסדרה או לכל וובינר בנפרד

 

מיקום הקורס 
יישלח קישור לנרשמים ל -webinar
כתובת לפניות 

אורי כרמי שחר

דואר אלקטרוני