מודל I PRO לאחראי קשרי מעסיקים

תאריך התחלה 
20/05/2019
תאריך סיום 
20/05/2019
ב'
9:00 - 15:00
6
שעות
1
מפגשים
02/01/2019
סוג קורס 
יום למידה וחשיפה
שם רכז הקורס 
אורי כרמי שחר
0

תיאור

מטרת הקורס 

יום ההכשרה  כולל הכרת מודל IPRO, וכן כלים ישומיים לשילוב שיח פיתוח הכישורים בעבודה עם מעסיקים

הרחבה: אנו רואים כי יותר ויותר מעסיקים מחפשים כלים חדשים לבחינת יכולות מועמדים לעבודה, כמו גם לפיתוח יכולות עובדים קיימים לטובת קידום ופיתוח מקצועי.

מודל IPRO פותח בתבת על מנת לעדכן מודלים של עבודה כך שיתאימו לעולם העבודה המשתנה. בהכשרה נבחן באילו אופנים מעסיקים יכולים להתרם משיח על כישורי עובדים (לעומת השכלה, נסיון תעסוקתי והכשרה מקצועית). נציע ישומים חדשים למודל בעבודה עם מעסיקים בתהליכי מיון עובדים ובתהליכי פיתוח עובדים במשרות כניסה ויותר.

ההכשרה תשלב למידה פרונטלית עם עבודה סדנאית ועם שיח עם מעסיקים מהשטח.

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני