webinar מיתוג אישי - מס' 2 -שיטות לחיפוש עבודה בעולם עבודה משתנה

תאריך התחלה 
24/02/2019
תאריך סיום 
24/02/2019
א'
9:00 - 11:30
2.5
שעות
1
מפגשים
01/01/2019
0

תיאור

מטרת הקורס 

סדרת הוובינרים על מיתוג אישי - קורות חיים שיטות לחיפוש עבודה והצגה עצמית

בסדרה זו - נחשף  למגמות החדשות במיתוג אישי בעולם עבודה משתנה, נעלה סוגיות בליווי המשתתפים במשימת המיתוג האישי ונראה מה קורה מזוית המעסיק בתהליך זה תוך חשיפה לתהליכי מיון וראיונות חדשים אצל מעסיקים.

ה webinar ה - 2 יעסוק בשיטות לחיפוש עבודה בעולם עבודה משתנה

ניתן להירשם לכל הסדרה או לכל וובינר בנפרד

מיקום הקורס 
יישלח קישור לנרשמים ל -webinar
דואר אלקטרוני