פורום קשרי מעסיקים

תאריך התחלה 
18/02/2019
תאריך סיום 
18/02/2018
ב'
9:30-13:30
4
שעות
1
מפגשים
25/12/2018
שם רכז הקורס 
אורי כרמי שחר
אוכלוסיות יעד 
מנהלי ורכזי קשרי מעסיקים
0

תיאור

מטרת הקורס 

הפורום נועד לסייע בחיבור ובתיאום בין תוכניות התעסוקה בעבודתם עם מעסיקים. המפגש מאפשר לרכזים להתוודע אל מודלים משותפים ואזוריים של קשרי מעסיקים info-icon info-icon ולפתח חדשים וגם לעסוק בפתרון בעיות וחסמים, באמצעות קבוצת עמיתים לומדת. אל המפגשים אנו מזמינים אנשי מקצוע מתחום התעסוקה שפועלים גם בארגונים חברתיים אחרים וכמובן נציגים של שרות התעסוקה משתתפים במפגשים ואנו מברכים על כך.

תכנית מפורטת תשלח לנרשמים לקראת המפגש.

דואר אלקטרוני