בחירה תעסוקתית - נטיות וצרכים

תאריך התחלה 
31/03/2019
תאריך סיום 
07/04/2019
א'
9:00-15:00
12
שעות
2
מפגשים
שם רכז הקורס 
אביטל אבישר
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה בעלי ותק של חצי שנה לפחות
1

תיאור

מטרת הקורס 

בקורס נכיר ונלמד את הרכיבים השונים המשפיעים על קבלת החלטה תעסוקתית, נעמיק בזיהוי נטיות תעסוקתיות ובאיתור הצרכים התעסוקתיים ונעסוק ביחסים בין השניים.

הקורס כולל:

  • היכרות עם אבני היסוד של תאוריית הנטיות התעסוקתיות
  • זיהוי נטיות תעסוקתיות דרך ראיון
  • שימוש בכלים לאיתור צרכים תעסוקתיים
  • קבלת תמונה אינטגרטיבית של המרכיבים המשפיעים על ההחלטה התעסוקתית
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני