יום למידה: I GROW (אשכול למידה עצמית מתוך מודל I PRO)

תאריך התחלה 
11/06/2019
תאריך סיום 
11/06/2019
ג'
9:00-15:00
6
שעות
1
מפגשים
11/06/2019
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה פרט, רכזי קידום, אחראי הדרכה
1

תיאור

מטרת הקורס 

היום מיועד לרכזי תעסוקה העובדים עם הפרט, מנהלים ואנשי צוות נוספים, המעוניינים להעמיק בלמידה וכלים לשיפור מיומנויות באשכול ה I GROW מתוך מודל I PRO.

היום כולל התנסות ולמידה של כלים יישומיים לשיפור מיומנויות  I GROW בקרב משתתפים, ובתהליך מקביל גם אצל מקדמי התעסוקה.

אשכול I GROW: בעולם עבודה משתנה, תהליך הלמידה מתמשך לאורך החיים וכולל למידה במסגרות פורמליות לצד למידה עצמאית ממקורות מידע מגוונים וזמינים און-ליין. תהליך הלמידה נותן כלים לפיתוח אישי, משפר את היכולת להשתלב ולהתפתח בשוק התעסוקה ולעבור בין תחומי עניין ועיסוק.

אשכול זה כולל את הכישורים: 

  • יכולת ליצור תמונת עתיד ומפת דרכים, 
  • יכולת לרפלקציה אישית ולמידה מניסיון
  • יכולת ללמוד ולהתעדכן באופן מתמיד ועצמאי

 

תנאי הסף: 
היכרות עם מודל I PRO
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני