יום למידה: I NET (אשכול הקשרים והרשתות החברתיות מתוך מודל I PRO)

תאריך התחלה 
26/03/2019
תאריך סיום 
26/03/2018
ג'
6
6
שעות
1
מפגשים
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה פרט, רכזי קידום, אחראי הדרכה
1

תיאור

מטרת הקורס 

היום מיועד לרכזי תעסוקה העובדים עם הפרט, מנהלים ואנשי צוות נוספים, המעוניינים להעמיק בלמידה וכלים לשיפור מיומנויות באשכול ה I NET מתוך מודל I PRO.

היום כולל התנסות ולמידה של כלים יישומיים לשיפור מיומנויות    I NET בקרב משתתפים, ובתהליך מקביל גם אצל מקדמי התעסוקה.

אשכול I  NET קשרים ורשתות חברתיות הם חיוניים לבניית קשרים למטרות תעסוקתיות כמו חיפוש עבודה, מכירת שירותים ומיצוב עצמי. הנוכחות והפעילות במרחב הוירטואלי מהותיות עבור מהלכי קריירה וזיהוי הזדמנויות בעולם התעסוקה. היכולת לפעול ברשת חברתית דרושה לא רק למרחב הוירטואלי אלא גם לרשתות המתקיימות במרחבים נוספים כמו קהילת היישוב, מפגשי נטוורקינג וכנסים.

אשכול זה כולל את הכישורים: 

  • יכולת למתג ולשווק את עצמי
  • היכולת לפעול ולתקשר במגוון רשתות וקהילות

 

תנאי הסף: 
היכרות עם מודל I PRO
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
דואר אלקטרוני