ליווי ואימון מתקדם בתעסוקה

תאריך התחלה 
30/10/2018
תאריך סיום 
13/11/2018
שלישי
09:00-15:30
24
שעות
3
מפגשים
מועד מפגש 
1
30/10/2018
ג'
מועד מפגש 
2
06/11/2018
ג'
מועד מפגש 
3
13/11/2018
ג'
סוג קורס 
קורס מתקדמים
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי
0

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה? בתכניות תבת עובדים מקדמי תעסוקה וותיקים. בקורס זה נאפשר לשכלל ולהעמיק היכולות בליווי ואימון אישי תעסוקתי, נתמקד בכלי ליווי לאחר השמה ונחשף לכלי ליווי חדשים מותאמי עולם עבודה משתנה.

בקורס נמפה את הכלים העומדים בפני מקדם התעסוקה לאבחון משתתפים ונשכלל את היכולת האינטגרטיבית של מקדמי תעסוקה לבצע אבחון ולתרגם אותו לתכנית פעולה מתאימה.

נלמד ונשכלל את מיומנויות הליווי התעסוקתי האישי: נלמד על ליווי תעסוקתי קצר מועד למשתתפים.

נתבונן ונעמיק בחסמים התעסוקתיים האופייניים למשתתפים בתהליכי ליווי תעסוקתי ונלמד דרכי התמודדות.

תנאי הסף: 
מקדמי תעסוקה אשר עובדים לפחות שנה בתפקיד ומבצעים תהליכי ליווי מעמיקים (תהליכיים) ואשר עברו קורס מבוא וקורס ליווי ואימון אישי להשתלבות בעבודה ופיתוח קריירה
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
026557107
דואר אלקטרוני