מבוא לעבודה בתכניות תעסוקה

תאריך התחלה 
30/01/2018
תאריך סיום 
20/02/2018
שלישי
9:30-15:30
32
שעות
4
מפגשים
מועד מפגש 
1
30/01/2018
יום ג'
מועד מפגש 
2
06/02/2018
יום שלישי
מועד מפגש 
3
13/02/2018
יום שלישי
מועד מפגש 
4
20/02/2018
יום שלישי
סוג קורס 
קורסי בסיס / קורסי יסוד על פי מקצועיות בתעסוקה
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל-תבת
שם רכז הקורס 
נירית זקוביץ שישון
1

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה?

הקורס מספק ראייה רחבה על זירת התעסוקה והזדמנות למפגש עמיתים לעשייה/

בקורס נכיר מושגים בסיסיים בשוק העבודה

נכיר את זירת תוכניות התעסוקה מסביבנו

נפגוש מעסיקים

נכיר את עבודת ג'וינט ישראל – תבת בפיתוח תוכניות תעסוקה

נכיר במגמות בעולם העבודה העתידי והמשתנה

ונבין איך כל זה קשור לתפקיד שלנו.

מה מקנה הקורס? 

הקורס הינו חלק מהכשרת הבסיס המחויבת לכל העוסקים בקידום תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות לצורך עמידה באמות מידה מקצועיות בתפקיד במסגרת מהלך של "מקצועיות בתעסוקה".

תנאי הסף: 
הקורס מיועד לעובדים חדשים במגוון התפקידים והדרגים בתוכניות התעסוקה (מנהלים, מנהלי הדרכה, רכזים תפקידים אדמיניסטרטיביים) בחצי השנה הראשונה לתפקידם (אפשרי גם שנה בהיוועצות עם מנחת הקורס)
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557107
דואר אלקטרוני