קורס ראשון למקדמי תעסוקה בתכנית יתד לצעירים ולצעירות בסיכון

השבוע נפתח הקורס הראשון למקדמי תעסוקה במסגרת תכנית יתד, התכנית הלאומית לצעירים ולצעירות במצבי סיכון. במחזור הראשון של הקורס, המתקיים בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית של משרד הרווחה, 25 משתתפים מתוך 300 שנקלטים בימים אלו במסגרת התכנית. 

במסגרת תכנית יתד פועלות ארבע תכניות תעסוקה: מרחב לקידום תעסוקה, אפיקים, צעירים בונים ואיתור והכוון. הקורס מיועד לעובדים של ארבע התכניות האלה ונועד להכשיר אותם לביצוע תפקידם במסגרת התכניות. זהו קורס ראשון מתוך 9 שצפויים להתקיים במהלך השנה הקרובה. הקורס נעשה בשיתוף של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט-תבת וג'וינט-אשלים.