קורס ראשון להכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית

השבוע נפתח הקורס הראשון להכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית, במסגרת התכנית לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. בקורס 20 משתתפים מכל רחבי הארץ, חלקם מנחים במרכזי ריאן - מרכזי תעסוקה בחברה הערבית.

הקורס יכלול 18 מפגשים, במבנה של שני ימי למידה בשבוע. המשתתפים בוקרס יוכשרו ללמד עברית מבוגרים בחברה הערבית, שמעוניינים לשפר את השפה על מנת להגדיל סיכוייהם להשתלב בעבודה. לימוד השפה העברית כשפה שנייה במגזר הערבי, יסייעו בעידוד התעסוקה באמצעות הסרת החסמים שמקורם באי ידיעת השפה העברית. יש צורך בלימודי עברית מכוונת תעסוקה, כדי להפחית את חסם השפה ולשלב את האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה.

הקורס נערך בשיתוף עם בית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית בירושלים. בטקס הפתיחה השתתפו הנהלת בית הספר לתלמידי חו"ל, מרכזת בכירה לתעסוקת חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית  במשרד העבודה והרווחה, אימאן טריה- אלקאסם, ראש תחום חברת ערבית בגו'ינט-תבת, סוזן חסן ומנהל ההדרכה של אלפנאר, יוסף עבד אלגאפר.