מודל - I pro - הוצג בכנס עולם העבודה העתידי HRus 

בכנס שנערך אתמול - 21.10 מטעם HRus ונושאו עולם העבודה העתידי: שינויים ותהפוכות בעולם העבודה והשפעתם על תפקיד מנהל משאבי האנוש, הוצג מודל I pro –  כישורים לעולם עבודה משתנה, שפותח בג'וינט תבת. במסגרת המושב - כיצד להתכונן לעולם העבודה העתידי? הועברה הרצאה והתנסות קצרה במודל שפותח לאור השינויים תכופים בעולם התעסוקה ומציע תפיסה ומתודולוגיה להקניית כישורים לעולם עבודה מתחדש ולשיפור המסוגלות התעסוקתית. השינויים מראים כי נדרשות למידה והתחדשות כל הזמן, וכן ישנה עלייה בערכם ונחיצותם של כישורים ומיומנויות עדכניים בשוק העבודה.

הכנס כולו עסק במגמות עולמיות שמשפיעות על שוק העבודה, ביניהן גלובליזציה מואצת, מהפכה טכנולוגית, שינויים בתבניות ההעסקה, רגולציה מתהווה בתחום הגיוון וההכללה, וכן ריבוי דורות של מועסקים. בכנס הרצו מעסיקים, מנהלים, מועסקים ונציגי עובדים על אתגרי עולם העבודה החדש, ונפגשו יחד מומחי משאבי אנוש, מובילי אקדמיה וקובעי מדיניות ציבורית וחברתית לדון ולחקור מגמות מתחדשות בשוק העבודה בארץ ובעולם.