תבת קיבלה הכרה כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

במסגרת שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, יצאנו לדרך בתחילת חודש אוגוסט עם שני מתמחים בפסיכולוגיה תעסוקתית המשולבים כמקדמי תעסוקה בתכניות תבת בחצי משרה. המתמחים יעסקו באבחון ובייעוץ תעסוקתי למשתתפי התכניות, ויתרמו לקידום ולפיתוח המקצועי של הצוות והתכנית כולה.

שלמה נדלר, מתמחה בתכנית חנוך, ורויטל סילס, מתמחה בתכנית אמצע הדרך במרכז הזדמנות תל אביב. כמו כן, משולבים בתכנית אמצע הדרך שני סטודנטים לתואר שני מהמכללה האקדמית ת"א-יפו במסגרת פרקטיקום שנתי, שזוהי השניה השנייה שאנו מהווים בית להתנסות בזירת התעסוקה עבורם. את המתמחים תלווה ותדריך הפסיכולוגית הגב' אורלי צדוק, מיוזמות המהלך מול משרד הבריאות ושותפה לפיתוח והובלת התכנית.

התכנית תורמת להידוק הקשר המקצועי בין פרופסיות משיקות בתחום התעסוקה, לפיתוח קשרים עם האקדמיה ולביסוס מעמדה של תבת כגוף ידע מוביל בתחום התעסוקה.