עיצוב שירות בפורום ההדרכה של תבת: למידה והתנסות

איך יוצרים חוויית שרות מוצלחת בתכניות התעסוקה?
איך משלבים את לקוחות הקצה, המשתתפים בתכניות, בהבנת האתגרים ובעיצוב הפתרונות?
איך לגרום לכל בעלי העניין להיות שותפים בעיצוב השרות, משלב הגדרת האתגר ועד עיצוב הפיתרון?
מהן פרסונות ואיך פרסונות שונות מקבלות מסע לקוח מותאם?

על כל אלו ועוד למדנו בפורום ההדרכה האחרון של תבת, בהובלת מומחיות עיצוב השרות שרה אוסלנדר והדס אילני.
הכרנו ולמדנו את מושגי היסוד ותרגלנו על אתגרים אמיתיים מהשטח.

עיצוב שירות - הכלכלה בישראל ובעולם הינה כלכלה המבוססת יותר ויותר על שירותים. עיצוב שירות מתייחס ליישום של כלים ומתודולוגיות מעולם העיצוב בתהליך הפיתוח של שירותים, במטרה ליצור שירותים חדשים וחדשניים, המותאמים לצרכי המשתמשים ומייצרים חוויה ממעותית. התהליך כולל לרוב פעולות מחקריות, כגון תצפיות וראיונות בקהילה ובאתרי קבלת השירותים, שמטרתן למידה ומיפוי של האתגרים הקיימים ויצירת היכרות והבנה של בעלי העניין השונים. בהמשך, כולל התהליך עיצוב השירותים, על ידי ניתוח המידע שנאסף, שיתוף הלקוחות והמשתתפים וכלים לבדיקה של המודלים.