יום למידה בנושא גיוון, במסגרת פרויקט תקווה ישראלית

יום למידה בנושא ״גיוון תעסוקתי אתגרים והזדמנויות״, התקיים השבוע בסמינר הקיבוצים, כחלק מפרויקט "תקווה ישראלית" של בית הנשיא. סמינר הקיבוצים לקחו על עצמם להיות חלק מהפרויקט, ובעקבות זאת פנו לג'וינט-תבת על מנת ללמוד ולפתח את נושא הגיוון. 

ביום הלמידה השתתפו כ-60 בעלי תפקידים במכללה (סגל אקדמי ומנהלי) שעסק ב ״גיוון תעסוקתי אתגרים והזדמנויות״. אורי כרמי שחר מצוות פיתוח ידע של תבת העבירה למשתתפים הרצאה על ״אוכלוסיות הגיוון״ ואחר כך התקיימו סדנאות הכרות וחשיפה. את אחת הסדנאות, בה השתתפו ב-15 איש, הנחו כרמי שחר יחד עם מחמוד חירבאווי, מנהל קשרי מעסיקים info-icon בריאן מזרח ירושלים ובוגר הכשרת שגרירי גיוון. חירבאווי סיפר למשתתפים את סיפורו האישי והציג את המצגת שבנה בהכשרה. המשתתפים האזינו לו בקשב רב ונחשפו לסוגיות התעסוקה והחסמים של תושבי מזרח ירושלים.

במסגרת פרויקט תקווה ישראלית מקיים בית הנשיא פעילות עומק למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית בזירות שונות ובראשן אקדמיה, תעסוקה, חינוך וספורט. הפעילות בזירות השונות מאופיינת ביצירת שיתופי פעולה משמעותיים ורחבים עם גורמים רלוונטיים שונים מהמגזר הציבורי, הפרטי והשלישי. במסגרת שותפויות אלה משמש בית הנשיא כגורם מארגן ומניע שבכוחו להביא יחד לשולחן את כלל השותפים הנדרשים להובלת השינוי המבוקש תוך ניסיון לחתור לעיצובו של סטנדרט מוסדי חדש ונדרש בזירה לאור השינויים והתמורות שעוברת החברה הישראלית.