תוכנית עבודה תלת שנתית לתבת - לשנים 2020-2018

תוכנית העבודה של תבת כוללת כיווני פעולה, פיתוחים והתנסויות חדשניות לאור העתיד שצפוי בעולם התעסוקה. התוכנית כוללת מיקוד בפיתוח כישורים ומיומנויות לשוק עבודה משתנה, הכשרות למקצועות חדשים ואופני הכשרה חדשניים, יחד עם פיתוחן של דרכי עבודה דינמיות וגמישות, וכן הגברת וחיזוק השותפות הקיימת עם המעסיקים ליצירת פתרונות וללמידה משותפת. השינויים הללו מחייבים גם את הגדרתה המחודשת של המסוגלות התעסוקתית, וכן הגדרה והכשרה מחדש לתפקידי מקדמי התעסוקה ומפתחי קשרי המעסיקים.

את תכנית העבודה ניתן לראות כאן