קול קורא לביצוע מחקר הערכה לתכנית "סיפתח"

תכנית סיפתח מספקת אימון וליווי תעסוקתי לסטודנטים ובוגרים טריים של מוסדות אקדמיים עם 20% נכות ומעלה, המעוניינים בעזרה בהשתלבות בעבודה שהולמת את ההשכלה והכישורים שלהם. התכנית פועלת במוסדות אקדמאיים כחלק משירותי דיקנאט הסטודנטים בשותפות מרכזי תמיכה ונגישות אקדמית ומרכזי קריירה. התוכנית משותפת לג'וינט ישראל - תבת ולמשרד העבודה והרווחה ופועלת כיום בשבעה מוסדות אקדמיים.

ג'וינט ישראל - תבת בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד העבודה והרווחה, מתכבד לפנות אל גורמי מחקר לצורך קבלת הצעות לביצוע מחקר לתכנית "סיפתח" כמפורט במסמך הקול הקורא.

הגשת הצעות עד יום שלישי, 2/1/2018 בשעה 14:00. כל הפרטים במסמך המצורף.