Excel HT

Excel HT

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
0
 
מוקדים בארץ
0

על התכנית

החברה הערבית מהווה 20% מכלל החברה בישראל, אך רק כ-12.8% משולבים באקדמיה, בכלל תחומי הלימוד, המצב מחריף עוד יותר כאשר בוחנים את תחום ההיי טק וההנדסה. כך לדוגמא היקף המועסקים בתחום כיום בישראל עומד כ- 3.5 מיליון, מתוכם כ- 85,000 הם מהנדסים, אך שיעור המהנדסים הערבים עומד על כ- 1.4% בלבד.
תכנית Excel HT פועלת לשילוב סטודנטים בתחומי המדעים המדויקים בני החברה הערבית בתעסוקה בחברות ההייטק המובילות בארץ, וכן לייצר תחום התמחות מקצועית חדש בקרב החברה הערבית בישראל על ידי הפיכת משתתפיה למנהיגים מחוללי שינוי. 
המודל שפותח ע"י ג'וינט ישראל- תבת בשיתוף משרד הכלכלה פועל בשלושה צירי פעילות: פרט, קהילה ומעסיקים, כל זאת תוך מתן כלים ומיומנויות מנהיגות בליווי אישי, עבודה קבוצתית, התנדבות קהילתית, נטוורקינג חברתי-מקצועי, התמחות מקצועית וקשר ישיר עם מעסיקים. המודל שואב את דרכי עבודתו מהעולם העסקי, ומתרגם את התפיסות העסקיות לדרכי עבודה חברתיות-תרבותיות-קהילתיות.
 
מרכיבי התכנית:
בניית מסלול קריירה אישי במקביל לסדנאות ליצירת כלים להכנה לעולם ההייטק ומנהיגות תעסוקתית, תמיכה מקצועית ורשת חברתית
השמה במשרת התמחות עוד בשלב הלימודים בחברות הייטק מובילות, תוך ביסוס מסלול הקריירה למשתתף יחד עם המעסיק.
התנדבות המשתתפים בפרויקטים בעלי השפעה על חשיפת החברה הערבית לתחום ההייטק.
ליווי ומעקב למשתתף טרום ולאחר השמה – עד 3 שנים מכניסתו לתכנית
 

שותפים

משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה הוקם בשנת 1949 בשם "משרד התעשייה", המשרד הוא אחד המשרדים הכלכליים ובו מרוכזים כלים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל.  לאתר משרד הכלכלה לחצו כאן 

עמותת IT Works

ITWorks הינו גוף ללא מטרות רווח אשר הוקם במטרה לקדם גיוון בתעסוקה ולאפשר למגוון אנשים להגיע למימוש הפוטנציאל התעסוקתי שלהם, לאתר העמותה לחצו כאן

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ