אבי פליישון

אבי פליישון

ראש תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ופיתוח מודלים להכשרה מקצועית
בצעירותו חלם אבי פליישון להוות קול עבור אלו שנזקקים לייצוג בבית משפט כעו"ד. כיום הוא מצליח בתפקידו הנוכחי, להוות קול ולהשפיע על אלפי צעירים ואנשים עם מוגבלות בלתי מועסקים. 
את התואר הראשון שלו בלימודי פוליטיקה וממשל בשילוב לימודי המזרח התיכון רכש אבי באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שם גם החליט להמשיך את לימודיו לתואר השני ולהרחיב את ידיעותיו בלימודי המזרח התיכון.  
לצוות ג'וינט ישראל- תבת הצטרף בשנת 2007 כמנהל תכניות תעסוקה בדגש על שילוב צעירים, אך מהר מאוד, גויס לתכניות תעסוקה לאוכלוסייה הדרוזית. דבר זה הוביל למעורבותו העמוקה בפיתוח מרכזי ההכוון התעסוקתיים לחברה הערבית. בשנת 2013 מונה אבי לראש תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, צעירים ופיתוח מודלים להכשרה מקצועית.