חברה ערבית

חברה ערבית

 
אוכלוסיות יעד
 
 
מחקרים
0
 
מוקדים בארץ
0

אודות

החברה הערבית בישראל (לרבות בדואים, דרוזים צ'רקסים וערבים נוצרים)  מונה כ-1.7 מיליון נפש, המהווים כ-20.5% מהאוכלוסייה בישראל, מהם כ-306,000 בגילאי עבודה (21-64). עובדים מהמגזר הערבי המעוניינים לצאת לשוק התעסוקה נתקלים בחסמים רבים: השכלה נמוכה, שפה, משלח יד מסורתי, מספר רב של ילדים המקשה את היציאה לעבודה, אפליה מצד מעסיקים, מגורים בפריפריה, נורמות תרבותיות מגבילות ומצוקה כלכלית של הרשויות המקומיות.  
חסמים אלו הובילו את החברה הערבית לבעלת מאפייני שיעור ההשתתפות נמוך בשוק התעסוקה. כך למשל שיעור התעסוקה של נשים ערביות, עומד על כ-29.3% בלבד, בעוד בחברה היהודית (לא כולל חרדיות) שיעור השתתפותן עומד על כ-70%. בניגוד לעלייה שחלה בשנים האחרונות בשיעור השתתפותן של הנשים,  חלה דווקא ירידה בשיעור השתתפותם של הגברים הערבים,  אך מי מהגברים שכן בוחר לצאת לעבוד, משתכר בממוצע רק כ-57% משכר גבר יהודי שאינו חרדי. 
שיעור ההשתתפות הנמוך של הנשים הערביות בשוק התעסוקה, לצד הירידה בשיעור השתתפותם של הגברים  והמשכורות הנמוכות, יצרו מצב ובו תחולת העוני בקרב משפחות ערביות גבוהה מאוד ועומדת על  54.3%, ומהווה 27% מסך המשפחות העניות; זאת למרות שחלקן של משפחות אלה באוכלוסייה כולה נמוך בהרבה. 
בנוסף לכך היישובים הערביים נמצאים במקום נמוך בדירוג הרמה החברתית-כלכלית: חציון 3 לעומת 4 ביישובים המעורבים ו-6 ביישובים היהודיים. מלבד זאת, ביישובים הערביים בכלל, ובפרט ביישובים הלא מוכרים בנגב, חסרות תשתיות בסיסיות בתחומי החינוך, הרווחה, הכלכלה, הבריאות ועוד.
ג'וינט ישראל- תבת יחדיו עם שותפיו: משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומשרד משפטים מפתחים תכניות ושירותים עבור נשים וגברים מהחברה הערבית. מטרת תכניות אלו היא העלאת שיעור המועסקים מקרב החברה הערבית, תוך התייחסות להבדלים בין תתי-האוכלוסיות השונות שמרכיבות אותה ותוך שאיפה לשילוב בעבודה הולמת ומתגמלת.  אנו עושים זאת באמצעות לימודים, הכוונה וקידום שיסייעו לעובדים מהמגזר הערבי להתגבר על החסמים המקשים על השתלבותם וקידומם בשוק התעסוקה, מתוך הבנה שפרנסה וקידום בתעסוקה הם המפתח ליציאה ממעגל העוני ולמוביליות חברתית.   
 

מחקרים

מוקדים בארץ