אפיקים התמדה בתעסוקה

אפיקים התמדה בתעסוקה

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
0
 
מוקדים בארץ
0

על התכנית

תכנית "אפיקים – התמדה בתעסוקה לאסירים משוחררים" הינה תכנית שמטרתה שילוב אסירים במארג החיים הנורמטיבי ומניעת חזרתם לעולם הפשע ולמאסר, על ידי שילובם בצורה איכותית בשוק התעסוקה. מדי שנה משתחררים כ- 7,000 אסירים פליליים מבתי הכלא בישראל. אסירים משוחררים נתקלים בקשיים רבים עם שחרורם: הן ברמה האישית – בהשתלבות בחזרה במשפחה, מציאת מקום מגורים, השתלבות בתעסוקה וכן הלאה; והן ברמה החברתית – סטיגמה ורתיעה חברתית. על פי נתוני שירות בתי הסוהר, כ-40% מהאסירים המשוחררים חוזרים למאסר תוך 5 שנים. אחד הגורמים שנמצאו כתורמים לאפקטיביות של שיקום אסירים הינו תעסוקה יציבה, המאפשרת לאסיר עצמאות כלכלית ומסייעת בהשתלבותו בחברה הנורמטיבית.
העקרון המנחה בתכנית אפיקים התמדה בתעסוקה הוא התעסוקה כאמצעי טיפולי-שיקומי מרכזי. התכנית פותחה ע''י ג'וינט ישראל-תבת בשותפות עם הרשות לשיקום האסיר, שירות בתי הסוהר והמשרד לבטחון פנים, ופועלת בבית הכלא "מעשיהו" משנת 2010 ובכלא "חרמון" משנת 2013. מרכיבי התכנית כוללים הכנה לעולם העבודה בתוך הכלא, ליווי פרטני של האסיר למשך שנה מיום השחרור וטיפול קבוצתי של 14 מפגשים לאחר השחרור.
לתוכנית אפיקים מספר מאפיינים יחודיים:
• יצירת  רצף טיפולי מהכלא לתקופת השחרור עבור האסירים.
• התעסוקה כנדבך שיקומי – טיפולי דומיננטי
• טיפול פרטני וקבוצתי במקביל, כחלק אינטגרלי מהתפיסה הטיפולית.
• זמינות גבוהה של רכזת התוכנית למשתתפים.
• המשך ליווי בקהילה למשך שנה, להשגת אפקט שיקומי בר-קיימא, ללא קשר לתקופת הפיקוח המשפטית של המשתתפים. 
• התמקדות ברכישת כלים ליצירת אופק תעסוקתי ארוך טווח.
 
 

חומרים מקצועיים

שותפים

המשרד לביטחון פנים

לאתר המשרד לביטחון פנים לחצו כאן 

הרשות לשיקום האסיר

לאתר הרשות לשיקום האסיר לחצו כאן 

שירות בתי הסוהר

לאתר שירות בתי הסוהר לחצו כאן 

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ