ג'וינט ישראל- תבת

ג'וינט ישראל- תבת

ג'וינט ישראל-תבת (תנופה בתעסוקה) הינה שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל לפיתוח שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. מאז הקמת השותפות בשנת 2006, השפיע הארגון על למעלה מ-190,000 איש בהם נשים וגברים מהחברה החרדית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, עולים, מבוגרים, צעירים חסרי אופק תעסוקתי ועוד.

פיתוח התכניות של ג'וינט ישראל- תבת מתמקד בשלושה היבטים מרכזיים: 
• הגברת המסוגלות התעסוקתית שיבטיחו השתלבות קלה יותר בעולם התעסוקה
• התמדה בעבודה ויציבות תעסוקתית לאורך זמן
• פיתוח אופק התפתחותי במקום העבודה במטרה לייצר מוביליות חברתית