אוכלוסיית יעד

אוכלוסיית יעד

ג'וינט ישראל- תבת הינה גוף פיתוח תכניות, מודלים ושירותים עבור אוכלוסיות שעד כה לא השתלבו בעולם התעסוקה, בינן ניתן למצוא אנשים עם מוגבלות, עולים, נשים מן החברה הערבית, גברים מהמגזר החרדי, מבוגרים בני 45+ וצעירים חסרי עורף משפחתי.