חזון

חזון

 
חזונה של ג'וינט ישראל- תבת ביחד עם שותפיה בממשלה הוא העצמת החוסן החברתי-כלכלי ושוויון ההזדמנויות בישראל תוך שילוב מגוון אוכלוסיות וקידומן בתעסוקה.
ייעוד
 
הובלת שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל בשותפות רחבה במטרה:
• לפתח תכניות, מודלים ומדדים חדשניים בתעסוקה
• להטמיע מענים תעסוקתיים במערך השירותים ובקרב מעסיקים
• להוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם