עתיד עולם העבודה

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית, שמשנה מקצה אל קצה את הדרך שבה אנו חיים, מתקשרים זה עם זה ועובדים. השינויים מתאפיינים בקצב מהיר, והשינויים הם גדולים, מורכבים ורבי מימדיים.

השינוי הטכנולוגי מצטרף לשינויים נוספים המשפיעים על שוק העבודה - שינויים דמוגרפיים שכוללים עלייה בתוחלת החיים והבדלים בינדוריים מרחיקי לכת. עדיין קשה לדעת מה תהיינה השלכות השינוי, אף שסימנים ראשוניים לשינוי והשלכותיו ניתן לראות בשוק העבודה כבר היום וברור ששינוי כזה מחייב הערכות משולבת ומקיפה, שתקיף את המגזר הציבורי, המגזר העסקי, המגזר הפרטי ואת האקדמיה.

כחלק מייעודה של תבת, בהובלת שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל, על ידי פיתוח מודלים חדשניים בתעסוקה ויצירת מרכז ידע לתפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה, ישנה חשיבות רבה להערכות לשינויים הגדולים בעולם העבודה ולהתאים את עבודת תבת אל השינויים שכבר מתרחשים.

פעילות תבת בתחום הערכות לשוק עבודה משתנה ומתחדש מתרחשת במספר זירות:

פיתוח מענים חדשניים

  • לשילוב אוכלוסיות תבת בהכשרה ובתעסוקה למקצועות חדשים.
  • ניצול ההזדמנויות התעסוקתיות מתהוות, כגון תעסוקה בענן.

שילוב דרכי עבודה חדשניות

שילוב דרכי עבודה חדשניות, עדכניות ומהירות לטובת פיתוח התנסויות חדשניות בתחום התעסוקה.

הגברת השיח המקצועי

 

צרו קשר

נשמח בשיתוף פעולה, למידה משותפת ושיח מקצועי. צרו עמנו קשר כאן.

לקריאה נוספת: